Poprawna pisownia

mgr

Poprawna pisownia, znaczenie: magister to tytuł naukowy, który skracamy do mgr – po tym skrócie nie stawiamy kropki. Uzasadnia to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, mówiąca, że jeśli skrót składa się z pierwszej, środkowej i ostatniej litery wyrazu skracanego, to nie ma potrzeby kończenia go kropką w formie mianownika, bez względu na to, czy składa się on z dwóch czy też z trzech liter.
Z kolei odmieniając ten skrót przez przypadki zależne, czyli inne niż mianownik, należy zakończyć go kropką. Dopuszczalna jest również forma skrótu z dodaną końcówką fleksyjną odpowiadającą danemu przypadkowi – wówczas już kropki nie stawiamy. Należy również zapamiętać, że jeśli skrót odnosi się do kobiety – magistra, wówczas w przypadkach zależnych nie kończymy go kropką.

Przykłady poprawnej pisowni

Napiszcie ten esej według wskazówek, które dał Wam mgr Nowak.
Według słów mgra Kowalskiego, lek ten należy przyjmować maksymalnie dwa razy dziennie.
Hej, czy widziałeś dziś na wydziale mgr Nowicką?


Niepoprawna pisownia

mgr.

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

magr.

Niepoprawna pisownia