Poprawna pisownia

nadaremnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na daremnie

Niepoprawna pisownia