Poprawna pisownia

mogłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to jest formą czasownika móc, odmienioną w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz w trybie przypuszczającym. Oznacza możliwość zrobienia czegoś, prawdopodobieństwo zadziania się, wystąpienia jakiegoś zjawiska, a także uzyskanie pozwolenia, możliwości czy zdolności do czegoś.
Wyrażenie mogłoby zaliczamy do określeń o konstrukcji charakterystycznej dla czasowników. Jedyną poprawną formą zapisu tego zwrotu jest pisownia łączna. Wynika ona z istniejącej w naszym języku reguły, mówiącej iż cząstka -by w trzeciej osobie rodzaju nijakiego, w formie bezosobowej jest zawsze zapisywana łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zarówno Twoje, jak i moje problemy mogłoby rozwiązać znalezienie opiekunki do dziecka.
Patrząc w niebo, pomyślałam, że mogłoby wreszcie trochę popadać.
Wspomniałem mojemu dziecku, że mogłoby iść się bawić, gdyby tylko wcześniej posprzątało swoje zabawki.


Niepoprawna pisownia

mogło by

Niepoprawna pisownia