Poprawna pisownia

flądry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

frądry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wlądry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

flondry

Niepoprawna pisownia