Poprawna pisownia

szlauch

Poprawna pisownia, znaczenie: szlauchem w mowie potocznej nazywamy bardzo długą rurę gumową, pełniącą rolę węża ogrodowego, czyli służącą do podlewania roślinności.
Jedyną dopuszczoną przez językoznawców do użytku formą jest szlauch. Motywuje to jego etymologia – omawiany termin został zapożyczony wraz z pisownią, wymową i znaczeniem z języka niemieckiego, w którym rzeczownik Schlauch oznacza węża. Popularny (jednakże błędny!) szlauf wynika najczęściej z niewystarczająco starannej wymowy, podczas której głoska ch zostaje zastąpiona przez głoskę f.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie padało od tygodnia, pora wyjąć szlauch i podlać wszystkie rabatki.
Kochanie, ten szlauch powinien być zwinięty, bo ktoś może się o niego potknąć.
Szlauch powinien być na tyle długi, by swobodnie sięgał do wszystkich rogów naszego ogrodu.


Niepoprawna pisownia

szlauf

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szlałf

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szlauh

Niepoprawna pisownia