Choć oba sformułowania występują w słowniku języka polskiego, a co więcej, brzmią identycznie, zamienne ich stosowanie byłoby błędem ortograficznym, ponieważ oba warianty określają zupełnie nie związane ze sobą rzeczy. Przeczytaj poniższe definicje każdego z zapisów, a następnie podejmij decyzję, który z wariantów będzie stosowny w kontekście Twojego zdania. W razie wątpliwości możesz zapoznać się także z przykładami praktycznego użycia oraz zadać naszej redakcji pytanie w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

bór

Poprawna pisownia, znaczenie: bór to z kolei forma podstawowa rzeczownika określającego wysoki i gęsty las iglasty. Słowo to należy każdorazowo zapisywać przez ó, zgodnie z zasadą, która mówi, że samogłoskę tę piszemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, e bądź a. W tym przypadku zachodzi oboczność ó:o – piszemy bór, bo wymienia się na bory.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozciągający się przed nimi wielokilometrowy bór napawał wszystkich grozą.
Na tym terenie rósł kiedyś ogromny bór, który został wycięty, by można było zbudować tu miasto.
Ten bór pełen jest przeróżnej zwierzyny, ale również owoców i ziół.


Poprawna pisownia

bur

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie bur to rzeczownik bura odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Burą nazywamy ostrą uwagę, napomnienie czy też naganę.

Przykłady poprawnej pisowni

Jednej z bur – tej po wywiadówce na koniec liceum – długo nie zapomnę.
Rodzice nigdy nie dawali mi typowych bur, zazwyczaj tłumaczyli po prostu, co zrobiłem nie tak.
Przez całe wakacje udało mi się uniknąć bur o późne powroty do domu.