Poprawna pisownia

błąd

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik błąd zawsze zapisujemy przez literę ą, bo wymienia się na ę w wyrazie błędny. Tłumaczy to zasada ortograficzna, że ą zapisuje się w słowach pochodzenia rodzimego wtedy, gdy wymienia się na ę w wyrazach pokrewnych.
Błąd to inaczej niezgodność z zasadami, albo założeniami. Jest to również działanie, którego rezultatem są złe skutki. Może oznaczać zafałszowane myślenie o czymś lub o kimś.

Przykłady poprawnej pisowni

Każdy czasami popełnia błędy, dlatego nie zawsze trzeba być aż tak surowym wobec siebie.
To był błąd, że poszedłem na tą imprezę, gdybym został w domu, nie ukradliby mi portfela.
Dyslektyk popełnia dużo błędów ortograficznych, dlatego powinien korzystać ze słownika.


Niepoprawna pisownia

błond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

błąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

błont

Niepoprawna pisownia