Streczem bądź stretchem nazywamy bardzo rozciągliwy materiał, wykonany z lycry. We współczesnej polszczyźnie możemy swobodnie używać zarówno jednej jak i drugiej z wymienionych form i żadna z nich nie ma przewagi nad drugą.
Sformułowanie stretch zostało zapożyczone bezpośrednio z języka angielskiego, w którym termin ten oznacza rozciągać. Strecz to wersja spolszczona, która na tyle mocno zakorzeniła się w naszym języku, że traktuje się ją na równi z oryginalną.

Poprawna pisownia

strecz

Poprawna pisownia, znaczenie: spolszczona wersja zapisu.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki solidnemu oklejeniu paczki folią strecz, przesyłka dociera do adresata w stanie nienaruszonym.
Nadawca dokładnie opakował przesyłkę, używając kartonu i folii strecz.
Zakładając na siebie strecz, musisz liczyć się z tym, że każda Twoja fałdka zostanie wyraźnie podkreślona.


Poprawna pisownia

stretch

Poprawna pisownia, znaczenie: oryginalna pisownia pochodząca z języka angielskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Folia stretch doskonale chroni towary przed kurzem i wilgocią.
Nie wierzę, że założyłaś stretch. Przecież on wyszedł z mody co najmniej dwadzieścia lat temu.
Po skończeniu pracy, artysta owinął moją rękę z nowym tatuażem folią stretch.