Niepoprawna pisownia

thuja

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w języku łacińskim.


Poprawna pisownia

tuja

Poprawna pisownia