Niepoprawna pisownia

lekarzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lekarzom

Poprawna pisownia, znaczenie: lekarzom liczba mnoga słowa lekarz, występująca w celowniku. Słowo to oznacza osobę, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób ludzi i zwierząt – w tym drugim przypadku nazywa się ją lekarzem weterynarii. Z kolei kobieta pracująca w tym zawodzie to lekarka.
Jedyna poprawna wersja tego słowa podczas odmiany to lekarzom. Jest ona wynikiem ogólnej zasady odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej, która mówi, że w celowniku zawsze przyjmują one końcówkę om.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyniosłem kosz z prezentami lekarzom, którzy zajmowali się naszą córką, kiedy była w szpitalu.
Marysia wiele zawdzięczała lekarzom, którzy przeprowadzili u niej skomplikowaną operację kręgosłupa.
Przyglądała się lekarzom, siedzącym na konferencji, i myślała o tym, jak bardzo byli ponurzy.


Niepoprawna pisownia

lekażom

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „lekaż”, oznaczającego ubytek cieczy w czasie transportu.

Niepoprawna pisownia

lekarzą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekaszą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekażą

Niepoprawna pisownia