Niepoprawna pisownia

niejutro

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jutro

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie jutro oznacza, że dana sytuacja nie będzie miała miejsca kolejnego dnia.
Nie jutro należy zapisywać oddzielnie. W tym wyrażenie partykuła nie występuje z przysłówkiem, który nie został utworzony od przymiotnika. W tego typu zestawieniach, partykuła przecząca musi być zapisana rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kamil przed chwilą dzwonił i powiedział, że jednak przyjedzie nie jutro, ale dopiero w piątek.
Agnieszka nie jutro, ale dopiero w przyszłym tygodniu wybiera się do lekarza na obowiązkowe badania.
Marcelina chciałaby umówić się na spotkanie nie jutro, ale w środę po południu, bo ma ją wolną.