Poprawna pisownia

do roku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

doroku

Niepoprawna pisownia