Poprawna pisownia

żona

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu tego słowa jest żona. Nie istnieje żadna reguła, która mogłaby wyjaśnić taką pisownię. Jest ona uwarunkowana historycznie, a także ma związek z rozwojem języka polskiego.
Słowo żona oznacza kobietę, która jest w związku małżeńskim z mężczyzną.

Przykłady poprawnej pisowni

Żona Adama nie mogła przyjść wraz z nim na przyjęcie zorganizowane przez firmę, bo zachorowała na grypę.
Kiedy żona Henryka przebywała w szpitalu po porodzie, mężczyzna zajmował się dwójką starszych dzieci.
Żona Tomka po długiej przerwie wróciła do pracy i była z tego powodu zadowolona.


Niepoprawna pisownia

rzona

Niepoprawna pisownia