Poprawna pisownia

żona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzona

Niepoprawna pisownia