Poprawna pisownia

módlcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mudlcie

Niepoprawna pisownia