Poprawna pisownia

żądać

Poprawna pisownia, znaczenie: domagać się czegoś.


Niepoprawna pisownia

rządać

Niepoprawna pisownia