Poprawna pisownia

żądać

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik przechodni niedokonany, który oznacza to samo co: domagać się czegoś kategorycznie, wymagać, postulować, wyraźnie się o coś dopominać, wnosić o coś, pragnąć.
W języku polskim jedyną poprawną formą zapisu tego określenia jest pisownia przez ż. Uzasadnia to etymologia słowa, która sięga aż do języka prasłowiańskiego. Występował w nim termin żędati. Był on pierwowzorem czeskiego czasownika żadać oraz staropolskiego żędać. Ten wyraz z kolei pierwszy raz odnotowany został w Psałterzu puławskim, pochodzącym z końca XV wieku oraz w 1561 roku w Biblii Leopolity. W języku polskim wyrazy o pochodzeniu historycznym zapisujemy zgodnie z tradycją, stąd żądać zawsze piszemy przez ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie możesz ode mnie żądać żebym ją okłamała.
Zanim sprzedam komuś alkohol, mam prawo żądać od niego dowodu tożsamości.
Przed zakupem telefonu na raty, sklep ma prawo żądać informacji o dochodach klienta.


Niepoprawna pisownia

rządać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondać

Niepoprawna pisownia