Niepoprawna pisownia

aleji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

alei

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik alei zapisujemy przez jedno krótkie -i na końcu wyrazu. Tłumaczy to zasada, która mówi, że rzeczowniki zakończone na -eja w mianowniku, zapisujemy w dopełniaczu liczby pojedynczej z -i na końcu. Dlatego słowo aleja odmienia się na alei. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zakończenie -eja występuje w wyrazach obcego, jak i rodzimego pochodzenia.
Aleja to urodziwa droga, po obu stronach której znajdują się drzewa i krzewy (czasem mogą być także w środkowym pasie). Określa się tak również szeroką, reprezentacyjną ulicę. Z kolei aleja zasłużonych jest miejscem na cmentarzu, gdzie pochowano wybitne osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Przy tamtej alei znajduje się dużo ławeczek, dlatego, jeśli tam dojdziemy, to będziemy mogli usiąść i odpocząć.
Pobocza tamtej alei są naprawdę przepięknie ozdobione, a na samym jej końcu powstała fontanna.
Jak uda się pani w stronę tamtej alei, to dotrze nią pani do parku, a kiedy już go minie, to będzie w centrum miasta.


Niepoprawna pisownia

alejii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aleii

Niepoprawna pisownia