Niepoprawna pisownia

tej że

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tejże

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz jest odmienionym w liczbie pojedynczej, w dopełniaczu, celowniku oraz w miejscowniku formą zaimka wskazującego ta.
Należy zapamiętać, by tejże zapisywać zawsze razem. Uzasadnia to obowiązująca w polszczyźnie zasada, która mówi, że konstrukcje łączące zaimki wskazujące i partykułę wzmacniającą -że należy pisać łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Hej! Czy przypadkiem nie powinieneś odłożyć tejże książki na miejsce?
Z biegiem czasu powoli zapominałem o tejże dziewczynie, coraz ciężej było mi przypomnieć sobie jej twarz.
To właśnie tejże piosenki mogę słuchać praktycznie bez przerwy.


Niepoprawna pisownia

tejrze

Niepoprawna pisownia