Niepoprawna pisownia

chonor

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

honor

Poprawna pisownia, znaczenie: honor oznacza czyjeś dobre imię, ale jest to również poczucie godności danej osoby. Określenie odnosi się do czci i uczciwości. Może zostać tak nazwany jakiś zaszczyt. W grze w karty jest to starsza karta, figura od waleta do asa.
Słowo honor zapisujemy przez literę h. Zgodnie z zasadami polskiej ortografii, wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać właśnie z wykorzystaniem takiej głoski. Honor jest zapożyczeniem z języka łacińskiego, co tłumaczy jego zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Dla niego nie liczył się honor, ważniejsze były złoto, dlatego był gotów zrobić wszystko, aby je zyskać.
Starał się odzyskać swój honor, dlatego wyruszył na wojnę i po długiej walce poległ, a każdy docenił jego starania.
Przestań kłamać, mógłbyś zachować w sobie te resztki honoru, które jeszcze ci zostały.