Niepoprawna pisownia

prośbe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prośbę

Poprawna pisownia, znaczenie: prośba, jako określenie może mieć dwie formy: pisemną i ustną. W formie pisemnej oznacza pismo skierowane do urzędu lub konkretnego urzędnika, w celu uzyskania czegoś. Natomiast w formie ustnej jest to uprzejmy zwrot do kogoś, skierowanie się z jakimś życzeniem. Synonimy: życzenie, petycja, proszenie.
Słowo prośba etymologicznie pochodzi od prasłowiańskiego określenia prositi, które oznaczało prosić, pytać. W częściach mowy prośba klasyfikowana jest, jako rzeczownik w liczbie pojedynczej, rodzaju żeńskiego. Forma prośbę tworzy odpowiedź na pytanie biernika kogo? co?.
Prawidłowo piszemy prośbę przez ś i ę na końcu słowa. Literę ś wymusza pochodzenie słowa od formy prosić, które wskazuje na oboczności ś i si. Natomiast w przypadku litery ę należy pamiętać, że jest to zgodne z zasadą według, której rzeczowniki w liczbie pojedynczej i rodzaju żeńskiego w bierniku zawsze mają końcówkę ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Odpowiadając na twoją prośbę muszę cię niestety rozczarować, nie zgadzam się na twój samodzielny wyjazd pod namiot z kolegami.
Mam do ciebie prośbę, jak będziesz wracał z pracy to kup proszę w warzywniaku dwa kilo ziemniaków i jarzyny na zupę.
Marku nie wiesz, czy dyrekcja rozpatrzyła już moją prośbę w zakresie dodatkowego wyposażenia sali gimnastycznej i zakupu nowego sprzętu do ćwiczeń?


Niepoprawna pisownia

pruźbę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

proźbę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

próźbę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

próśbę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pruśbę

Niepoprawna pisownia