Niepoprawna pisownia

Klaudi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Klaudii

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma żeńskiego imienia, które w mianowniku brzmi: Klaudia. Imię to wywodzi się już ze starożytności i pochodzi języka łacińskiego, w którym miało postać Claudia. W czasach starożytnych Rzym zamieszkiwał wówczas ród Klaudiuszów, w którym wszystkie kobiety nazywane były właśnie Klaudiami. Męski odpowiednik tego imienia to Klaudiusz. Kościół Katolicki uznaje trzy święte, które tak właśnie się nazywają. Imię to nosiła również między innymi żona Poncjusza Piłata, wyzwolenica i kochanka Nerona i królowa szesnastowiecznej Francji.
Formę Klaudii, która pojawia się w odmianie przez przypadku takie jak: dopełniacz, celownik i miejscownik, w prawidłowej polszczyźnie zapisujemy zawsze przez ii. Wyjaśnia to obowiązująca w naszym języku reguła, mówiąca, że imiona żeńskie zakończone na -ia w dopełniaczu należy pisać przez podwójne i. Słowami (a więc w tym przypadku imionami) pokrewnymi są imiona: Klaudyna, Klaudian i Klaudiusz.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mówiłaś Klaudii, że dziś musimy zostać dłużej w szkole?
Próbowałam wytłumaczyć Klaudii swoje zachowanie, jednak ta nie chciała mnie słuchać.
Dla Tomka kupię jego ulubione pomarańcze, z kolei Klaudii podaruję coś słodkiego.


Niepoprawna pisownia

Klaudji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Klałdii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Klałdi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Klałdji

Niepoprawna pisownia