Zarówno wyraz rodziną, jak i rodzinom, jest poprawny. W zależności od tego, czy chcemy powiedzieć o jednej rodzinie, czy o kilku, należy jednak zastosować odpowiedni rzeczownik.
Rodzina to grupa osób, które powiązane są ze sobą za pomocą więzów krwi, powinowactwa, ale także związku małżeńskiego czy innych form prawnych, które o tym decydują (np. adopcji). Najczęściej określenia tego używa się do opisu rodziców z dziećmi, czasem także ich dziadków.
Jednocześnie, jest to nazwa powszechnie używana w technologii i przemyśle, odnosząca się do serii kolejnych urządzeń o tych samych funkcjach, tylko pochodzących z nowszej generacji. Może to być także grupa obiektów o podobnych cechach.
W biologii nazywa się tak jedną z grup systematycznych, wyższą od rodzaju. W matematyce jest to zbiór złożony z innych zbiorów o podobnych cechach.
Językoznawcy wyróżniają rodziny językowe, wywodzące się od jednego prajęzyka.

Poprawna pisownia

rodzinom

Poprawna pisownia, znaczenie: w liczbie mnogiej rzeczownik ten przyjmuje formę rodziny i odmienia się z wykorzystaniem końcówki -om w celowniku, który odpowiada na pytania: komu? czemu? Również ta odmiana zgodna jest z ogólnymi zasadami polszczyzny, odnoszącymi się do deklinacji rzeczowników rodzaju żeńskiego. Oznacza to, że w celowniku liczby mnogiej prawidłowe będzie słowo rodzinom.

Przykłady poprawnej pisowni

Z całej wsi powódź udało się przetrwać bez większych szkód tylko trzem rodzinom, mieszkającym na pagórku.
Z okazji zbliżających się świąt życzymy naszym pracownikom i ich rodzinom wszystkiego najlepszego.
Marysia uważa, że bogatym rodzinom jest znacznie łatwej posłać dzieci do dobrych szkół, niż ubogim.


Poprawna pisownia

rodziną

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie rodzina w liczbie pojedynczej należy odmienić, w narzędniku (odpowiadającym na pytania: z kim? z czym?) używając końcówki . Jest to zgodne z zasadą, iż wyrazy rodzaju żeńskiego odmieniamy właśnie z wykorzystaniem takiego zakończenia. W narzędniku liczby pojedynczej poprawne jest więc słowo rodziną.

Przykłady poprawnej pisowni

W ubiegłym roku pojechałem na wakacje z całą rodziną i był to jeden z najbardziej udanych wypadów w moim życiu.
Tomek nie widział się ze swoją rodziną od ponad roku, ponieważ wyjechał do pracy do Stanów Zjednoczonych.
Idę jutro na obiad do restauracji z całą rodziną i mam nadzieję, iż dzieci będą się tam dobrze zachowywać.