Poprawna pisownia

zdarza

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik zdarzać. Oznacza to samo co: powodować, sprawiać, zsyłać. Po dodaniu do niego zaimka zwrotnego się, uzyskujemy czasownik zwrotny zdarzać się, którym określamy, że coś się zadziało, wydarzyło, przytrafiło, możemy nim również zaznaczyć, że dana czynność lub wydarzenie powtarza się sporadycznie.
Powyższe wyrażenie zawsze zapisujemy przez rz, zgodnie z regułą nakazującą taki zapis w sytuacji kiedy rz wymienia się na r w wyrazie pokrewnym. W tym przypadku zdarzadar.

Przykłady poprawnej pisowni

Taka promocja nie zdarza się często – trzeba z niej skorzystać!
Wielu ludzi, niezależnie od wieku i pozycji społecznej, przyznaje, że od czasu do czasu zdarza im się zakląć.
Rzadko kiedy zdarza się, że pierwsza proponuje mi spotkanie.


Niepoprawna pisownia

zdaża

Niepoprawna pisownia