Niepoprawna pisownia

cztero-pokojowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czteropokojowe

Poprawna pisownia, znaczenie: złożone z czterech pokojów.


Niepoprawna pisownia

cztero pokojowe

Niepoprawna pisownia