Poprawna pisownia

niewykonanie

Poprawna pisownia, znaczenie: niewykonanie to rzeczownik odczasownikowy. Zgodnie z zasadami języka polskiego powinien być zapisywany zawsze łącznie z partykułą przeczącą nie.
Niewykonanie oznacza, że jakieś zadanie nie zostało wypełnione, albo polecenie było zignorowane. Często używane jest w wypowiedziach formalnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Niewykonanie rozkazów swojego przełożonego może grozić poważnymi konsekwencjami.
Za niewykonanie tego zadania podczas lekcji został ukarany dodatkową, długą pracą domową.
Ostrzegamy, że niewykonanie poleceń będzie skutkowało aresztowaniem albo grzywną.


Niepoprawna pisownia

nie wykonanie

Niepoprawna pisownia