Poprawna pisownia

voilà

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna wersja to voila. Słowo jest zapożyczeniem z języka francuskiego i nie zostało spolszczone. Dlatego powinno być zapisywane w oryginalnej formie.
Wyraz ten oznacza oto, oto jest proszę, oto. Często używany w kontekście gotowe albo jako słowo wprowadzające, wykrzyknienie mające zwrócić uwagę.

Przykłady poprawnej pisowni

Voila! Mamy w końcu dokładnie takie wyniki, jakie były oczekiwane od ponad roku badań.
Jeszcze tylko chwila cierpliwości, a zaraz zobaczysz, o co mi chodzi… a teraz voila!
Nie mógł już wytrzymać tego napięcia, więc kiedy wreszcie się udało, krzyknął Voila!.


Niepoprawna pisownia

włala

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wułala

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wuala

Niepoprawna pisownia