Niepoprawna pisownia

posłuhałeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posłuchałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po słuchałeś

Niepoprawna pisownia