Niepoprawna pisownia

ktureź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

któreś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ktureś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

któreź

Niepoprawna pisownia