Słowa nieporządek oraz nie porządek są zapisane prawidłowo, ale warto zaznaczyć, że o ich poprawnym zastosowaniu świadczy kontekst zdania, w którym zostały wykorzystane.

Poprawna pisownia

nieporządek

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawny zapis wyrazu nieporządek wyjaśnia reguła ortograficzna, która mówi, że partykułę nie, będącą przed rzeczownikami, zapisujemy łącznie. W tym kontekście słowo to oznacza bałagan albo złą organizację. Określenia używa się również w matematyce, w znaczeniu permutacji elementów zbioru.

Przykłady poprawnej pisowni

Ogromny nieporządek panował w opuszczonym budynku, w którym miała odbywać się strzelanka, ale im to nie przeszkadzało.
Urzędniczka, u której byłem załatwiać sprawy, miała straszny nieporządek na biurku, a także w dokumentach.
W tym sklepie panował ogromny nieporządek, nie mogłem nic znaleźć, dlatego postanowiłem zrobić zakupy w innym miejscu.


Poprawna pisownia

nie porządek

Poprawna pisownia, znaczenie: w przypadku, kiedy chcemy pokazać przeciwstawienie oraz podkreślić znaczenie drugiej części wypowiedzi. używamy wyrażenia nie porządek. Jego pisownię tłumaczy fakt, że wypowiedzi czasownikowe oraz wykładniki zaprzeczenia zawsze posiadają partykułę nie zapisaną oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie porządek, ale straszny bałagan panował w jego piwnicy, dlatego postanowił się tym zająć w weekend.
We wszystkich dokumentach panował nie porządek, ale ogromny chaos, dlatego musieli je posegregować.
Nie porządek, ale brak organizacji cechował tę firmę, dlatego zrezygnował z jej usług i wynajął inną.


Niepoprawna pisownia

niepożądek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieporzondek

Niepoprawna pisownia