Poprawna pisownia

kłócić

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kłócić należy zapisywać przez ó. Jest to uwarunkowane historycznym rozwojem tego słowa, które pochodzi od starosłowiańskiego rdzenia kolt-, a także starocerkiewnego klatit. Występujące w tych słowach o oraz a uwarunkowały wytworzenie się ó we współczesnym słowie.
Kłócić to czasownik zwrotny, pojawiający się jako kłócić się. Oznacza gwałtowną, burzliwą wymianę zdań, awanturę słowną.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zamierzam się z tobą kłócić o takie drobnostki, po prostu spróbujmy znaleźć jakiś kompromis.
Oliwia zawsze musiała się kłócić z siostrą o drobne rzeczy, ponieważ bardzo lubiła stawiać na swoim.
Nie umiała się z nim kłócić, dlatego zawsze bardzo szybko mu ustępowała i pozwalała, by robił, co chciał.


Niepoprawna pisownia

kłucić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kucić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kócić

Niepoprawna pisownia