Niepoprawna pisownia

nie ważne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: pisownię oddzielną dopuszcza się jedynie wówczas, kiedy określenie to w zdaniu stanowi zaprzeczenie i zaprezentowana jest dla niego alternatywa, na przykład: Nie ważne jak, ważne, że w ogóle to osiągnąłeś.


Poprawna pisownia

nieważne

Poprawna pisownia, znaczenie: główną poprawną formą zapisu tego określenia jest pisownia łączna. Wynika ona z obowiązującej w języku polskim zasady, która nakazuje zapisywanie razem partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym, w tym przypadku jest to przymiotnik ważne.
Jest to określenie dla czegoś nieistotnego, niemającego dla kogoś znaczenia ani wpływu na żadne wydarzenia, ale także dla czegoś, co nie posiada mocy prawnej, aktualnie nie obowiązuje. Możemy tak również nazwać coś, co nic nie znaczy, jeśli brakuje w nim pewnego ważnego elementu.

Przykłady poprawnej pisowni

Wigilia bez dzielenia się opłatkiem jest dla mnie nieważna.
Czemu czytasz tak stary kodeks karny? Te przepisy już dawno są nieważne!
Nieważne, że potłukłam ten talerz, już dawno miałam go wyrzucić.


Niepoprawna pisownia

nie warzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewarzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie waszne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewaszne

Niepoprawna pisownia