Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu – sprawdź obie definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie obu słów, ponieważ we współczesnej polszczyźnie dopuszcza się stosowanie obu wymienionych poniżej określeń.
Terminu wesz używamy w odniesieniu do bezskrzydłego owada, który pasożytuje na ssakach oraz sporadycznie na rybach i odżywia się ich krwią. Wyrażenia tego używa się również w mowie potocznej w stosunku do podłej osoby, kogoś, kto jest odrażający moralnie, inaczej: łachudra, łotr, gagatek, drań. Terminu wsza można używać właśnie w tym drugim znaczeniu.

Poprawna pisownia

wsza

Poprawna pisownia, znaczenie: potocznie albo pogardliwie człowiek nikczemny.

Poprawna pisownia

wesz

Poprawna pisownia, znaczenie: drobny, bezskrzydły owad, pasożytujący na ciele ssaków, żywiący się ich krwią.

Przykłady poprawnej pisowni

Wesz obecna na głowie mojego młodszego syna sygnalizowała, że w przedszkolu zaraził się wszawicą.
Nie mogę nawet na niego patrzeć, po tym co mi zrobił. Co za wsza z niego!
Gdy wesz zejdzie ze skóry głowy i straci dostęp do posiłku, umrze w ciągu od 15 do 24 godzin.
Marek to typ z pod ciemnej gwiazdy, lepiej się z tą wszą nie zadawaj.


Niepoprawna pisownia

fsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fesz

Niepoprawna pisownia