Poprawna pisownia

pójdziesz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pójdziesz należy zapisywać przez ó. Jest to uwarunkowane zarówno historycznym zapisem tego wyrazu, jak i faktem, że posiada on pokrewne poszli, również będące jedną z form słowa iść. W tych pokrewnych wyrazach następuje wymiana głosek o na ó, która decyduje o poprawnym zapisie.
Pójdziesz oznacza, że w przyszłości osoba, do której się zwracamy, będzie gdzieś iść pieszo, uda się do wybranego miejsca, aby osiągnąć jakiś cel. Może też odnosić się do wstąpienia do jakiejś organizacji, grupy społecznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli wróciłeś już do domu, to mam nadzieję, że za chwilę pójdziesz do cioci Grażyny, żeby jej pomóc.
Kiedy pójdziesz do szkoły, będziesz wiedział, co to znaczy ciężko pracować na swoje oceny.
Jeśli zaraz nie pójdziesz spać, wyłączę w domu prąd i skończy się zabawa przed komputerem.


Niepoprawna pisownia

pujdziesz

Niepoprawna pisownia