Poprawna pisownia

prawie że

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawie rze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawiesze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawie sze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawieże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawierze

Niepoprawna pisownia