Niepoprawna pisownia

niewarto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie warto

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie warto oznacza, że dana sytuacja lub czynność nie ma znaczenia albo sensu. Może odnosić się także do wykonywania zadań, po których nie pojawia się adekwatna do nich nagroda. Zazwyczaj określenie to pojawia się w wyrażeniach modalnych i łączy z odmienionym czasownikiem.
Nie warto należy zawsze zapisywać rozłącznie. Wynika to z faktu, iż warto jest czasownikiem niewłaściwym, który nie ulega odmianie. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wszystkie czasowniki, które są zaprzeczone, piszemy oddzielnie od poprzedzającego je słowa nie. Dotyczy to także czasowników niewłaściwych, dlatego nie warto to jedyna poprawna forma.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie warto poświęcać uwagi na mało istotne sprawy, takie jak pogoda, gdyż i tak nie ma nie wpływu.
Nie warto kupować takiej taniej lodówki, bo będzie pobierała bardzo dużo prądu i na pewno zaraz się zepsuje.
Będąc w Polsce nie warto korzystać z tanich kolei, bo zawsze są brudne i często się spóźniają.