Niepoprawna pisownia

za gadało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagadało

Poprawna pisownia