Niepoprawna pisownia

dwożec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dworzec

Poprawna pisownia, znaczenie: dworzec jest obszarem, który służy do odprawy pasażerów, udających się w podróż koleją lub autobusem. Z reguły składa się z budynku i przyległego do niego terenu, na którym znajduje się bocznica lub parking autobusowy. Budynek dworca zazwyczaj wyposażony jest w kasy biletowe, punkty informacyjne, punkty usługowe, sklepy i restauracje.
Dworzec należy zapisywać przez rz, ponieważ pochodzi od słowa dwór. Za jego sprawą może nastąpić wymiana głosek r na rz, która decyduje o pisowni tego rzeczownika.

Przykłady poprawnej pisowni

Władek przyjechał na dworzec o dziewiątej piętnaście, przez co miał tylko trzy minuty do odjazdu.
Dworzec kolejowy w naszym mieście już od dawna wymaga gruntownego remontu i przebudowy.
Przyjadę na dworzec, żeby odebrać cię z pociągu. Będzie ci łatwiej z tymi wszystkimi walizkami.