Niepoprawna pisownia

odemnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ode mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: od mojej osoby. Ode mnie stanowi wyrażenie przyimkowe, czyli zalicza się do połączeń przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami oraz zaimkami i zgodnie z regułą ortograficzną takie wyrażenia zapisujemy rozłącznie. W związku z tym także i w tym przypadku zapis łączny, jak również zapis rozdzielny, lecz z pominięciem przedrostka -e uznawany będzie za błąd ortograficzny.

Przykłady poprawnej pisowni

Lepiej trzymaj się ode mnie i mojej dziewczyny z daleka, nic Cię już z nią przecież nie łączy.
Karol zabrał ode mnie wszystkie niepotrzebne akcesoria, które były mi zbędne w trakcie biegu i obiecał czekać z nimi na mnie na mecie.
Oto prezent ode mnie i od mojej siostry, mamy nadzieję, że Ci się spodoba.
Mój rywal był szybszy ode mnie, dlatego w żaden sposób nie mogłem go dogonić.


Niepoprawna pisownia

o demnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o de mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od demnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od de mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odemmie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odmnie

Niepoprawna pisownia