Niepoprawna pisownia

wzięłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wziąłem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wziąłem posiada wiele znaczeń i zastosowań:
1. oznacza zabrałem lub przyjąłem coś, występuje w znaczeniu dokonanym (wziąłem to kiedyś).
2. mówi o skorzystaniu z czegoś, albo wykorzystaniu jakiegoś przedmiotu czy zasady;
3. może oznaczać także chwycenie jakiegoś przedmiotu, bądź objęcie drugiej osoby;
4. dotyczy przyjęcia zapłaty;
5. jest synonimem dla podjęcia się obowiązków;
6. słowo to używane jest jako czasownik zwrotny, oznaczający rozpoczęcie zadania, na przykład: wziąłem się za porządki w ogrodzie.
7. niekiedy używane jest jako wzmocnienie trybu rozkazującego (np. weź pozbieraj te zabawki z podłogi!);
8. w języku potocznym odnosi się do odbycia stosunku seksualnego.
Wyraz ten poprawnie zapisuje się jako wziąłem. Podstawowy czasownik wziąć pochodzi od formy dokonanej czasownika brać. Rdzeniem tego wyrazu jest cząstka wzią-, do której, w zgodny z zasadami sposób, należy dodawać końcówki osobowe. Poprawna odmiana tego czasownika wygląda następująco:
1. os. l. p.: -łem, wziąłem;
2. os. l. p.: -łeś, wziąłeś;
3. os. l. p.: -ł, wziął;
1. os. l. mn.: -ęliśmy, wzięliśmy;
2. os. l. mn.: -ęliście, wzięliście;
3. os. l. mn.: -ęli, wzięli.

Przykłady poprawnej pisowni

Wziąłem ich na rozmowę po tym, jak biegali po domu z piłką i wybili okno. Myślę, że zrozumieli swój błąd.
Wziąłem się za naprawę ogrodzenia u babci i wierzę, że kiedy wróci z sanatorium, będzie zadowolona.
Wziąłem psa do weterynarza, kiedy zobaczyłem, że zranił się w przednią łapę. Okazało się, że miał tam wbite szkło.


Niepoprawna pisownia

wziołem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wziełem

Niepoprawna pisownia