Poprawna pisownia

Kamili

Poprawna pisownia, znaczenie: Kamili to jedyna poprawna forma zapisu tego imienia w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku. Zgodnie z zasadą języka polskiego po samogłosce w czasie odmiany zawsze należy zapisywać tylko jedno i kończące dany wyraz.
Kamili pochodzi od żeńskiego imienia Kamila. Jest ono odpowiednikiem męskiego imienia Kamil. Pochodzi z łaciny, od słowa camillus, oznaczającego osobę szlachetnie urodzoną. W Polsce występuje już od XVIII wieku. Czasami występuje w formie Kamilla, choć przez językoznawców jest traktowana jako budząca wątpliwości i niezalecana.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie widziałeś może gdzieś Kamili? Szukam jej już od pół godziny i nie wiem, w którym może być pokoju.
Poszedłem do Kamili, aby pomóc jej w przygotowaniu grilla dla całej paczki naszych przyjaciół.
Rodzice Kamili wyjechali na weekend, więc dziewczyna postanowiła urządzić imprezę dla znajomych.


Niepoprawna pisownia

Kamilii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kamilji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kamiljii

Niepoprawna pisownia