Choć oba omawiane sformułowania wyglądają i brzmią bardzo podobnie, a co więcej pochodzą od tej samej formy podstawowej – rzeczownika dama, ich znaczenie jest nieco inne, dlatego chcąc uniknąć popełnienia błędu językowego nie można stosować ich wymiennie. Rzeczownikiem dama najczęściej określa się wytworną, dystyngowaną kobietę. W szachach mówimy tak również na hetmana, z kolei w kartach na figurę, która oznaczana jest literą Q lub D. Dama to także określenie kobiety, która zdobyła dany medal. Poniżej opracowaliśmy znaczenie każdej z form wraz z prezentacją przykładowych zdań, w których można je użyć. W przypadku pytań bądź niejasności przypominamy, że nasza redakcja odpowiada na pytania użytkowników w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

damom

Poprawna pisownia, znaczenie: damom to forma wyrazu dama odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Zgodnie z zasadą językową rzeczowniki odmienione w celowniku liczby mnogiej – przez om. Stąd taki a nie inny zapis powyższej formy.

Przykłady poprawnej pisowni

Na festynie można przyglądać się łucznikom, wojom lekko i ciężkozbrojnym, pięknie ubranym damom lub dać się zakuć w dyby.
Na przedszkolnym balu przebierańców piękna królowa towarzyszyła wytwornym damom dworu.
Nadszedł czas by wreszcie skończyć ze sztucznym wizerunkiem i pokazać młodym damom, że prawdziwe piękno pochodzi z wewnątrz.


Poprawna pisownia

damą

Poprawna pisownia, znaczenie: damą to forma wyrazu dama odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca, iż części mowy takie jak: rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze zapisywane przez ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmawiając z tą wytworną damą, często nie wiedziałem, co powiedzieć.
Catherine Deneuve nazywana jest pierwszą damą francuskiego kina.
Słyszałam, że w tym zamku straszy postać nazywana Białą Damą.