Poprawna pisownia

póty

Poprawna pisownia, znaczenie: Słowo póty należy zapisywać przez ó, ponieważ ma ono korzenie w prasłowiańskim wyrażeniu, oznaczającym do tego czasu Zostało ono skrócone do formy póty, czyli możemy zakładać, że pisownię warunkuje wymiana o na ó w wyrazie oryginalnym i w póki.
Póty oraz dopóty oznaczają jakiś opisany w wypowiedzi moment, w którym ma się wydarzyć dana sytuacja. Są wykorzystywane rzadko, często w połączeniu póki… dopóty.

Przykłady poprawnej pisowni

Póki tu będziesz, póty każdy z nas będzie równie chętnie przebywał w tym miejscu.
Póty nie zrobisz swojego zadania, nie dostaniesz żadnej nagrody, ale jeśli ci się uda, gwarantuję, że ci się spodoba.
Nie wiedział, że będzie pilnie obserwowany przez wszystkich policjantów, póki nie skończy swojej dyskusji.


Niepoprawna pisownia

puty

Niepoprawna pisownia