Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie. Popularniejsza (częściej występująca) i jednocześnie zalecana forma tego słowa to „otworzyło”.

Poprawna pisownia

otwarło

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

otworzyło

Poprawna pisownia