Zwrot na pewno składa się z przyimka na połączonego z dawną prasłowiańską formą przymiotnika pewno (w rodzaju nijakim). Wynika z tego to, że wyrażenie zapisujemy rozdzielnie, podobnie jak ma to miejsce w zbliżonych sformułowaniach typu: na prawo, na lewo, na nowo czy na okrągło. Przedstawione niżej formy pisowni z czerwonymi krzyżykami są więc błędne, a zaprezentowane zostały jedynie w formie pokazowej niepoprawnych form zapisu. Żeby w pełni zrozumieć znaczenie tego wyrażenia zapoznaj się z poniższą definicją i przygotowanymi przez nas przykładami zastosowań w praktyce. Jeśli mimo przedstawionych informacji nadal nie masz pewności zawsze masz możliwość zadania nam pytania w sekcji komentarzy!

Poprawna pisownia

na pewno

Poprawna pisownia, znaczenie: to rodzaj frazy przysłówkowej, która nie podlega odmianie. Znaczenie wyrażenia jest tożsame z: bez cienia wątpliwości, bez wątpienia, z pewnością, a także z całą pewnością. Synonimy, którymi możemy zastępować swobodnie na pewno w zdaniu to między innymi: niewątpliwie, z pewnością, na bank i bez dwóch zdań. W mowie potocznej dopuszcza się dodatkowo synonimy: na pewniaka i bankowo. Jeśli zaś chodzi o antonimy (wyrażenia przeciwstawne) to wyróżnić tu możemy: chyba, prawdopodobnie, może i być może.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie był pierwszy raz, jak Jurek wywinął mi takie coś, na pewno nie był to ostatni raz i sytuacja będzie się powtarzać.
Maja na pewno nie miała intencji Cię urazić, zobaczysz, że lada chwila powróci i Cię za to przeprosi.
Na pewno nie uda mi się skończyć tego projektu na czas, termin oddania wypada jutro, a ja jestem dopiero w połowie pracy.
Na pewno się nie spóźnię, przecież wiesz, że to nie w moim stylu.


Niepoprawna pisownia

napew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pew no

Niepoprawna pisownia