Niepoprawna pisownia

niewiadomo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w jednej specyficznej sytuacji niewiadomo może być pisane łącznie i nie będzie to błąd – kiedy jest to składowa potocznego zwrotu homo niewiadomo (zapisywanego także jako homo-niewiadomo). Jest to obraźliwy terminu określający osobę homoseksualną albo taką której seksualność jest niezidentyfikowana. Zwrot ten może być też używany w rozmowie celem obrazy inteligencji naszego rozmówcy – kwestionujemy w ten sposób jego przynależność do gatunku homo sapiens (czyli innymi słowy bycie człowiekiem rozumnym).


Poprawna pisownia

nie wiadomo

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot nie wiadomo stosuje się w sytuacjach, kiedy nasza wypowiedź ma charakter przypuszczający albo pytający, w szczególności, kiedy coś, o czym się wypowiadamy jest nieznane lub niepewne. Synonimami zwrotu mogą być na przykład słowa: chyba, rzekomo, może, podobno. Rozłączna forma pisowni wynika bezpośrednio z reguły ortograficznej, mówiącej że partykułę nie stanowiącą wykładnik zaprzeczenia piszemy zawsze rozdzielnie z wyrazami mającymi znaczenie czasownikowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli nie wiadomo o co chodziło w tej historii to zapewne chodziło w niej o pieniądze.
Nie wiadomo dokąd wyjechała, z nikim się nie żegnała ani nie zostawiła żadnej wiadomości.
Do dziś nie wiadomo gdzie morderca ukrył zwłoki, sam też już tego nie powie odkąd został stracony.


Niepoprawna pisownia

nie wjadomo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjadomo

Niepoprawna pisownia