Niepoprawna pisownia

łudka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łódka

Poprawna pisownia, znaczenie: łódka to mała jednostka pływająca, najczęściej posiadająca wiosła, a czasem jeden niewielki maszt i żagiel. Jest to rzeczownik w formie zdrobniałej, pochodzący od słowa łódź.
W wyrazie łódka zawsze musi zostać napisane ó. Można to wyjaśnić na podstawie ogólnej zasady ortograficznej, mówiącej, że jeśli ó z wyrazu podstawowego można wymienić na a, e lub o w wyrazie pokrewnym, zawsze musi być to o z kreską. W przypadku rzeczownika łódka pokrewny będzie do niego wyraz łodzie, w którym nastąpiła wymiana na o.

Przykłady poprawnej pisowni

Tam była przed chwilą taka mała, czarna łódka, a teraz zniknęła! Mam chyba jakieś omamy!
Gdy byliśmy na Mazurach, wynajęliśmy sobie małą łódkę, aby żeglować po tamtejszych jeziorach.
Według mnie łódka jest znacznie fajniejsza, niż kajak, gdyż można z niej na przykład łowić ryby.


Niepoprawna pisownia

łutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łótka

Niepoprawna pisownia