Niepoprawna pisownia

z nad

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znad

Poprawna pisownia