Niepoprawna pisownia

z nad

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znad

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz znad opisuje, iż coś zostało zabrane lub wynurzyło się z miejsca położonego wyżej, niż położenie innego przedmiotu.
Określenie znad musi być zapisywane łącznie. Jest to połączenie dwóch przyimków, a takie połączenia w polszczyźnie zawsze piszemy razem (np. ponad, zza).

Przykłady poprawnej pisowni

Wystarczyło, aby ściągnął znad jej głowy pająka ze ściany, a zaczęła krzyczeć przeraźliwie.
Alina wysłała mi pocztówkę znad morza podczas ostatnich wakacji, więc teraz ja coś dla niej wybiorę.
Przyjechała znad jeziora bardzo zmęczona, ale szczęśliwa, ponieważ spędziła miło czas z przyjaciółmi.