Niepoprawna pisownia

chłopaką

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłopakom

Poprawna pisownia, znaczenie: chłopakom to wyraz pochodzący od słowa chłopak, który występuje w celowniku liczby mnogiej. Chłopak to dziecko płci męskiej, bądź potocznie młody mężczyzna. Nazywa się tak również nastolatka albo młodego mężczyznę, który jest parą osoby, obdarzającej go sympatią lub miłością.
Słowo chłopakom należy zapisywać przez -om na końcu. Wynika to z faktu, że słowo chłopak należy odmieniać w liczbie mnogiej na chłopaki (bądź zgodnie z innymi słownikami, na chłopacy). Przy takiej odmianie w celowniku stosuje się właśnie końcówkę -om, zgodną z podobnie odmienianymi innymi wyrazami, np. dzieciakidzieciakom.

Przykłady poprawnej pisowni

Siedziała na widowni i przyglądała się chłopakom ze swojej klasy, kiedy grali w piłkę nożną.
Był winien chłopakom pieniądze, dlatego starał się dorobić po szkole, by jak najszybciej oddać dług.
Kiedy powiedział chłopakom, że nie może pojechać z nimi z powodów finansowych, zebrali dla niego pieniądze na bilet.


Niepoprawna pisownia

hłopakom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hłopaką

Niepoprawna pisownia