Poprawna pisownia

pobudka

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten pochodzi bezpośrednio od czasownika budzić. Ten z kolei swoje korzenie posiada w języku starosłowiańskim, w którym występowało sformułowanie o tym samym znaczeniu, czyli budeti. Zgodnie z obowiązującą we współczesnej polszczyźnie zasadą, która nakazuje zgodny z oryginałem zapis wyrazów obcego pochodzenia, zarówno budzić jak i pobudka należy pisać przez u otwarte.
Pobudka to inaczej sygnał, który wzywa do działania lub bycia w stanie gotowości. Mówimy tak również na poranne przebudzenie się, ale również na coś, co pobudza, skłania do działania.

Przykłady poprawnej pisowni

Pobudka! Pora wstawać i szykować się do szkoły!
Próbuję sobie wmówić, że towarzyszyły mi szlachetne pobudki, jednak w głębi duszy wiem, że zachowałam się egoistycznie.
Muszę się już z wami pożegnać, bo jutro czeka mnie pobudka o szóstej. Dobranoc.


Niepoprawna pisownia

pobódka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pobutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po budka

Niepoprawna pisownia