Poprawna pisownia

bez rodziców

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bezrodziców

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez rodzicuw

Niepoprawna pisownia