Niepoprawna pisownia

nieposuszni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako przeczenie od posuszni.


Poprawna pisownia

nieposłuszni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieposłószni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie posłuszni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.